Мелник
в центъра срещу пощата
тел. 0878 688328,
0893 424281

 

 

 

Хотел
механа
Чинарите


Мелник
мелнишко вино
механа
хотел
Мелнишки пирамиди
Роженски манастир
Музей

Melnik
Hotel
Tavern
Wine
Pyramid
Museum
Rojenski
Monastir